• Địa chỉ IP của bạn : 0.0.0.0
  • Vị trí : Checking...
  • Your Status : Unprotected

Hướng dẫn chuyển đổi Port Http thành Port Sock 5 đối với Proxy VN và US

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI PROXY HTTP SANG PROXY SOCK 5HTTP

SOCK 5

2021    ------------>   2022
2022    ------------>   2023
3022   ------------>  3023
4022   ------------>  4023
5022   ------------>  5023
3333   ------------>  3113
22222   ------------>  33333
23456   ------------>  1080
34567   ------------>  55555
56789   ------------>  55555